Smještaj u Hrvatskoj » Rijeka Dubrovačka

Rijeka Dubrovačka

Potopljena riječna dolina sa strmim, do 600 m visokim dolinskim stijenama. Brojni stari ljetnikovci i parkovi.

(izvor: Turistička zajednica Dubrovačko neretvanske županije)

Rijeka DubrovačkaRijeka Dubrovačka
Rijeka DubrovačkaRijeka Dubrovačka
Fotografije korisnika
Most Franja Tudjmana
Dubrovnik
Dubrovník
Dubrovník
Dubrovník
Dubrovník
Dubrovník
Most u Dubrovníku
Pevnost Dubrovník
Přístav Dubrovník
Most u Dubrovníku
Cesta ke Stonu